Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

missingyou
1718 0a1a 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapunkahontaz punkahontaz
missingyou
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viategoniema tegoniema

May 18 2015

missingyou
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
missingyou
5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viajustmine justmine
missingyou
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viathelittleprince thelittleprince

April 02 2015

1575 7784 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viazupelnie zupelnie
missingyou
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viazupelnie zupelnie
missingyou
0455 df64 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
missingyou
1136 90ad 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
missingyou
missingyou
3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viazupelnie zupelnie
missingyou
W czasach sprzed Facebooka myśleliśmy, że całą winę za chamstwo, głupotę i wulgaryzmy w sieci można zrzucać na poczucie anonimowości. Serwisy społecznościowe udowodniły nam, że bardzo się pomyliliśmy, bo ludzie nie mają nic przeciwko robieniu z siebie idiotów, chociaż podpisują się pod tym własnym nazwiskiem.
— Tomek Tomczyk
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
missingyou
Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy, kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa.
Reposted fromSalute Salute viadreamlike dreamlike
missingyou
Reposted frommayamar mayamar viaJustineJey JustineJey
missingyou
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaJustineJey JustineJey
missingyou
Jak wiele może znieść człowiek? Ile jeszcze będzie musiała wytrzymać? Gdzie jest granica, po której przekroczeniu człowiek po prostu się rozpada?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
missingyou
Popsuć da się wszystko, ale nie wszystko da się naprawić. Na tym polega przewaga zła nad dobrem.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
missingyou
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
missingyou
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viapunkahontaz punkahontaz
missingyou
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl